افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 30 November , 2020
بدنامی
ظریف: خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می‌شوند/ در درازمدت هزینه بدنامی ترامپ به نفع ما تمام می‌شود 03 تیر 1397

ظریف: خیال نکنید اگر روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می‌شوند/ در درازمدت هزینه بدنامی ترامپ به نفع ما تمام می‌شود

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در دوران مذاکرات عاملی داشتیم تحت عنوان هزینه بدنامی که امروز دولت آمریکا درگیر این مساله است، گفت: در دراز مدت بدنامی ترامپ به نفع ما تمام می‌شود.