افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
برجام ، انگلیس
25 اردیبهشت 1397

انگلیس: برجام را زنده نگه خواهیم داشت

وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد که اروپا بر حفظ برجام مصمم است.