افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
بروپا
برجام نباید قربانی مصالح داخلی آمریکا شود 12 خرداد 1397

برجام نباید قربانی مصالح داخلی آمریکا شود

رئیس کمیسیون اروپا گفت که اتحادیه اروپا باید تدابیری را برای حفاظت از بندهای اصلی توافق هسته ای با ایران اتخاذ کند و نگذارد برجام قربانی مصالح سیاسی داخلی آمریکا شود.