افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
بسکتبال بانوان
05 خرداد 1397

برگزاری چهارمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال بانوان دانشگاه پیام نور

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ازبرگزاری اولین مرحله اردو آماده سازی بسکتبال بانوان دانشگاه پیام نور جهت اعزام به چهارمین دوره مسابقات بسکتبال دانشگاه آسیا خبرداد.