افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 23 November , 2020
بیمه درمان ایرانیان
20 خرداد 1397

شرایط دریافت دفترچه بیمه درمان ایرانیان

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران، شرایط دریافت دفترچه بیمه درمان ایرانیان را تشریح کرد.