افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
بیهوشی
24 اردیبهشت 1397

نظارت بر ممنوعیت ارائه خدمات دندانپزشکی همراه با بیهوشی در مراکز مجاز

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: هرگونه تبلیغات در فضاهای مجازی، سایت های اینترنتی و ارسال پیامک بدون اخذ مجوز از سازمان نظام پزشکی در زمینه ارائه خدمات دندانپزشکی همراه با بیهوشی ممنوع است.