افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
تأمین مالی تروریسم
تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 09 خرداد 1397

تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسه روز سه شنبه- این کمیسیون تصویب شد.