افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
تغییر ساعت ، اداره ، انرژی ، خاموشی
01 خرداد 1397

تغییر ساعات ادارات راهی برای گذر از خاموشی

از سال گذشته مصوبه‌ای در هیئت دولت مطرح شده است که امسال نیز وزیر نیرو قصد دارد این مساله را در هیئت دولت مطرح کند تا مجوزهای لازم در اختیار استانداران قرار بگیرد که اگر میزان حرارت از عدد مشخصی فراتر برود استانداران بتوانند ساعات اداری دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهند.