افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
تله کابین توچال
03 تیر 1397

حضور رئیس جمهور در تله کابین توچال با تیپ متفاوت

همزمان با گرانی بی‌سابقه مسکن، خودرو و اقلام ضروری مردم، عصر روز گذشته رئیس‌جمهور برای بازدید از توچال به این منطقه تفریحی رفت.