افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 1 December , 2020
تلگرام ، دادستان ، پیام رسان
30 اردیبهشت 1397

معاون دادستان کل کشور: مسدود سازی تلگرام با موفقیت پیش می رود

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت:­ مسدود سازی تلگرام بطور موفقیت آمیز طبق برنامه پیش می رود.