افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
تمهیدات اورژانس ، نماز عید فطر
23 خرداد 1397

تمهیدات اورژانس تهران برای برگزاری مراسم نماز عید فطر

رییس اورژانس تهران در خصوص تمهیدات این سازمان برای برگزاری نماز عید سعید فطر گفت: نیروهای اورژانس در قالب 49 دستگاه آمبولانس، 4 درمانگاه برادران و خواهران، 32 دستگاه موتورلانس و 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس در این مراسم در کنار مردم حضور دارند.