افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 4 December , 2020
تنوع زیستی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: دولت مصمم به حمایت از منابع ژنتیکی کشور است 01 خرداد 1397

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: دولت مصمم به حمایت از منابع ژنتیکی کشور است

رئیس سازمان محیط زیست از تصمیم دولت برای حمایت از گیاهان به عنوان منابع ژنتیکی محیط زیست خبر داد.