افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
جامعه روحانیت مبارز
01 خرداد 1397

رییس و دبیرکل جدید برای جامعه روحانیت مبارز

عضو شوای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: آیت‌الله موحدی کرمانی رئیس شورای مرکزی جامعه روحانیت باقی می‌ماند و قرار است یک دبیرکل برای امور اجرایی انتخاب شود.