افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 4 December , 2020
جغرافیا
۷۸ رشته تحصیلی جغرافیا در سه مقطع منسوخ شد 02 تیر 1397

۷۸ رشته تحصیلی جغرافیا در سه مقطع منسوخ شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: ۱۱، ۴۹ و ۱۸ رشته جغرافیا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توسط گروه گسترش و برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم منسوخ شد.