افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
حسین ابراهیمی ، احمدی نژاد
12 خرداد 1397

عضو جامعه روحانیت: احمدی‎نژاد کارایی اصولگراها را زیر سئوال برد

حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: احمدی‌نژاد کاری کرد که اصولگراها را زیر سئوال برد، عملی نشدن وعده‎های آقای روحانی نیز موجب یأس در جامعه نسبت به کارایی اصلاح طلبان شد.