افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
حضور نمايندگان زن ، اقليت‌هاي مذهبي ، انتخابات هيئت رئيسه
31 اردیبهشت 1397

تأكيد فراکسيون اميد بر حضور نمايندگان زن و اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات هيئت رئيسه

سخنگوي فراکسيون اميد در توضيح جلسه ديروز شوراي مرکزي فراکسيون اميد، با تأكيد بر اينکه تصميم نهايي فراکسيون اميد درباره نحوه ورود به انتخابات هيئت رئيسه در مجمع عمومي گرفته مي‌شود، گفت: قرار است سه‌شنبه هفته آتي جلسه مجمع عمومي فراکسيون اميد براي نقد عملکرد مجلس و هيئت رئيسه و طرح نظرات اعضا تشکيل شود. پارسايي گفت تصميم نهايي فراکسيون اميد در جلسه مجمع عمومي که يکي، دو روز قبل از زمان برگزاري انتخابات هيئت رئيسه تشکيل مي‌شود، گرفته و اعلام مي‌شود.