افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
حقوق ، تامین اجتماعی ، دولت
22 اردیبهشت 1397

ابلاغ افزایش 19.5 درصدی حداقل حقوق بازنشستگان

دریافت کنندگان حداقل مستمری بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردین 97 شورای عالی کار به میزان 19.5 درصد و برای سایر سطوح به میزان 13 درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه 96 افزایش می‌یابد.