افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
خوابگاه دانشجوئی
شرایط  بازسازی و ارتقاء خوابگاههای دانشجویی اعلام شد 15 اردیبهشت 1397

شرایط بازسازی و ارتقاء خوابگاههای دانشجویی اعلام شد

صندوق رفاه دانشجویان با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها شرایط بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی در تابستان سال جاری را اعلام کرد.