افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
خودکشی ، دانشمند
22 اردیبهشت 1397

دانشمند 104 ساله به زندگی خود پایان داد

این دانشمند 104 ساله زاده بریتانیا مجبور شد تا یک بلیط یک طرفه به مقصد سوئیس بگیرد تا بتواند در آنجا از طریق “مرگ خودخواسته” به زندگی خود پایان دهد زیرا قوانین لیبرال سوئیس به او اجازه خودکشی قانونی را می‌داد در حالیکه این عمل در استرالیا که وی در آنجا زندگی می‌کرد، ممنوع بود.