افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
داروخانه ، اقتصاد ، رکود
03 تیر 1397

وضعیت داروخانه ها بحرانی است

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت: داروخانه ها به دلایل مختلف از جمله رکورد اقتصادی و کاهش توان مالی مردم، در وضعیت بحرانی به سر می برند.