افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
دارو ، ورزش ، سلامت ، آنتی هیستامین
28 خرداد 1397

داروهایی که میانه خوبی با ورزش ندارند

مسدودکننده های بتا به طور معمول ضربان قلب را کاهش می دهند که در تضاد با آنچه ورزش موجب می شود، یعنی افزایش ضربان قلب است.