افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 4 December , 2020
داعش ، ابوخطاب العراقی
30 خرداد 1397

یکی از رهبران داعش کشته شد

سخنگوی ائتلاف آمریکایی ضد داعش مدعی شد ابوخطاب العراقی یکی از رهبران داعش که تامین مالی این گروه تروریستی را بر عهده داشت، کشته شده است.