افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 4 December , 2020
دانشجویی
معاون وزیر علوم: تشکل های دانشجویی نباید صرفا نام تشکل را یدک بکشند 10 اردیبهشت 1397

معاون وزیر علوم: تشکل های دانشجویی نباید صرفا نام تشکل را یدک بکشند

معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: تشکل های دانشجویی نباید فقط اسم تشکل را داشته باشند، بلکه باید دامنه فعالیت و مشارکت خود را در برنامه های فرهنگی افزایش دهند.