افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
دانشگاه‌
اعتبارات بیمه سلامت به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود 28 خرداد 1397

اعتبارات بیمه سلامت به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود

قائم مقام مدیرعامل بیمه سلامت در امور استان‌ها گفت: براساس توافقنامه‌ میان ادارت کل استانی و دانشگاه‌ها، یک دوازدهم سقف اعتبارات بیمه سلامت به دانشگاه‌ها به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود.