سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | 15 شوال 1445 Tuesday, 23 April , 2024
فعالیت بشردوستانه به دور از نگاه سیاسی، مهمترین ویژگی جامعه داوطلبی ۱۵ آذر ۱۳۹۵

فعالیت بشردوستانه به دور از نگاه سیاسی، مهمترین ویژگی جامعه داوطلبی

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: مهمترین شاخصه جامعه داوطلبی فعالیت بشردوستانه به دور از هر نگاه سیاسی و حزبی است.