افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
دلار ، کسری بودجه
05 خرداد 1397

نوبخت کسری بودجه 8 میلیارد دلاری ایران را تکذیب کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه با تکذیب خبر کسری بودجه ۸ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته گفت: در سال ۹۶ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع وجود داشت.