دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | 14 شوال 1445 Monday, 22 April , 2024
۲۲ آذر ۱۳۹۶

مسول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور: تشکیل جمعیت زنان و خانواده در دانشگاه پیام نور

مسول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور ضمن خیر مقدم به همه مسولین افزود: هدف از این نشست افزایش هم افزایی و هماهنگی و شناخت بیشتر آسیب ها و چالش های پیش رو می باشد.