دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹ Monday, 28 September , 2020
رساله
مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مدیرکل روابط عمومی گفت: مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.