افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 November , 2020
رشته مطالعات ارتباطی
سرفصل درسی رشته مطالعات ارتباطی تصویب شد 30 اردیبهشت 1397

سرفصل درسی رشته مطالعات ارتباطی تصویب شد

سرفصل‌ درسی و برنامه آموزشی رشته مطالعات ارتباطی در مقطع کارشناسی با رای مثبت اعضا در جلسه شورای تحول علوم انسانی تصویب شد.