افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 30 November , 2020
زنگنه ، اوپک ، توافق
30 خرداد 1397

زنگنه: در نشست اوپک توافقی در کار نخواهد بود

وزیران نفت اوپک در بحبوحه فشار چین و آمریکا برای کنترل رشد قیمت‌ها و حمایت از رشد اقتصاد جهانی با تولید بیشتر نفت، روز جمعه برای بازنگری در سیاست تولید در وین دیدار می‌کنند.