افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
زنگنه ، وزیر نفت
02 تیر 1397

زنگنه: ایران انتظار ندارد مشتریان نفتی معافیت بگیرند

صادرات نفت ایران ماه جاری به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید.