افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
زکات فطره
22 خرداد 1397

زکات فطره امسال چقدر پرداخت کنیم

زکات فطره امسال طبق نظر اکثر مراجع، برابر با 8 هزار تومان معادل ۳ کیلوگرم گندم یا 20 هزار تومان معادل ۳ کیلوگرم برنج اعلام شده است که خانواده‌ها بر اساس قوت غالب خود آن را پرداخت می‌کنند.