افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
سازمان ملی بهره وری
جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با رییس سازمان ملی بهره وری 08 خرداد 1397

جلسه هم اندیشی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با رییس سازمان ملی بهره وری

در جلسه هم اندیشی سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری زمینه های همکاری دو طرف به منظور اجرای هر چه بهتر چرخه مدیریت بهره وری مورد بررسی قرار گرفت.