افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
ساعت کار ، اداره ، سیستان و بلوچستان
23 خرداد 1397

ساعت کار ادارات سیستان و بلوچستان تغییر کرد

بر اساس تصمیم گیری های انجام شده ساعت کار دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان تغییر کرد و از فردا با برنامه جدید اجرایی می شود.