افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
سایت هسته ای
کره شمالی در حضور خبرنگاران سایت هسته‌ای خود را نابود می‌کند 23 اردیبهشت 1397

کره شمالی در حضور خبرنگاران سایت هسته‌ای خود را نابود می‌کند

در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی آمده که محدودیت حضور خبرنگاران به دلیل “کوچک بودن محل انجام آزمایش های اتمی” است که “در منطقه کوهستانی دور از دسترس و خالی از سکنه” قرار دارد.