افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
سبزوار
دکتر روحانی: اگر آمریکا از برجام خارج شود، بزودی دچار پشیمانی تاریخی می شود/راست و چپ، اصولگرا و اصلاح طلب و همه مردم در برابر ترامپ و رژیم صهیونیستی متحد هستند 16 اردیبهشت 1397

دکتر روحانی: اگر آمریکا از برجام خارج شود، بزودی دچار پشیمانی تاریخی می شود/راست و چپ، اصولگرا و اصلاح طلب و همه مردم در برابر ترامپ و رژیم صهیونیستی متحد هستند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راست و چپ، اصولگرا و اصلاح طلب و همه مردم ایران در برابر ترامپ و رژیم صهیونیستی متحد هستند، اظهارداشت: به دنیا نشان دادیم ملت ایران ملت صلح است و ما اهل جنگ و تنش نیستیم اما قاطعانه از خود دفاع می کنیم و آمریکا در برابر ملت ایران کاری از پیش نخواهد برد.