افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 23 November , 2020
سرکه سیب ، اسهال ، سلامت
05 اردیبهشت 1397

آیا سرکه سیب برای درمان اسهال مفید است؟

سرکه سیب از تخمیر قند موجود در سیب ها تهیه می شود. فرآیند تخمیر موجب تولید اسید استیک می شود، که بخش کلیدی سرکه محسوب می شود و آن را اسیدی می سازد. برخی افراد ممکن است در نتیجه مصرف غذاهای اسیدی یا تند ناراحتی معده، سوزش سر دل یا اسهال را تجربه کنند.