افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
سفارت آمریکا
مراسم افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی 25 اردیبهشت 1397

مراسم افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی

منبع: رویترز