چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹ Wednesday, 15 July , 2020
سلطان احمدی
کاهش پرونده های حقوقی دانشگاه به نسبت سال های قبل ۱۰ تیر ۱۳۹۹
مدیرکل حقوقی دانشگاه پیام نور:

کاهش پرونده های حقوقی دانشگاه به نسبت سال های قبل

سلطان احمدی گفت: پرونده های حقوقی دانشگاه ۲۰ درصد به نسبت سال های قبل کاهش یافت.