افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
سهمیه
افزایش 30 درصدی سهمیه ورود به دانشگاه همسران و فرزندان جانبازان و رزمندگان 30 خرداد 1397

افزایش 30 درصدی سهمیه ورود به دانشگاه همسران و فرزندان جانبازان و رزمندگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن سهمیه ورود به دانشگاه همسران و فرزندان جانبازان و رزمندگان افزایش می‌یابد