افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
سپاه ، هواپیماربایی ، ترور
15 اردیبهشت 1397

خنثی‌سازی 15 مورد هواپیماربایی توسط حفاظت سپاه

بعد از سال ۶۳، پانزده مورد هواپیماربایی داشتیم که یازده مورد کنترل شده و ۴ مورد هم از طریق صحبت حل شده است.