افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
سکته قلبی ، بازی تیم ملی ، مراکش
28 خرداد 1397

هیجان پیروزی تیم ملی مقابل مراکش جان جوان 30 ساله را گرفت

پیروزی شیرین و دل‌چسب تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی روسیه و خوشحالی وصف‌نشدنی مردم کشور، خانواده‌ای داغ‌دار از دست دادن عضوی از خود شد تا شیرینی برد تیم ملی، کام آنان را شیرین نکند.