افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
شبکه مجازی
02 خرداد 1397

رئیس دانشگاه پیام نور از گسترش تعاملات بین المللی برای جذب دانشجوی خارجی خبر داد

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به لزوم بازنگری کلی در سیاست ها و دیپلماسی علمی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که دارای مجوز هاب بین المللی و شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام در برنامه ششم توسعه است.