افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
شخص ثالث
17 اردیبهشت 1397

آیین‌نامه بیمه شخص ثالث به تصویب رسید

دولت در راستای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و مسئولیت‌های جدید صندوق تامین خسارت‌های بدنی به موجب قانون مذکور، اساسنامه صندوق یاد شده را تصویب کرد.