افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
شورای تهران
10 اردیبهشت 1397

شهرداری پایتخت متوقف شده است

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه «کناره گیری محمدعلی نجفی از شهرداری تهران آسیب بزرگی به این شهر وارد کرده است» گفت که در حال حاضر به جز خدمات شهری سایر اقدامات شهرداری متوقف است.