افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
شورای رقابت
28 خرداد 1397

آشفتگی بازار خودرو پس از صحبت «ترامپ»!

رئیس شورای رقابت گفت: پیش از اعلام ترامپ مشکلی در بحث بازار وجود نداشت، اما پس از صحبت های وی این آشفتگی بازار به وجود آمد.