افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
صنایع کوچک و متوسط
27 اردیبهشت 1397

ارائه مدل راه اندازی کلینیک های کسب و کار در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی

گردهمایی معاونین صنایع کوچک و متوسط با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، صادق نجفی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و معاونین سازمان مدیریت صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سالن چشم انداز،ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی عصر روز دوشنبه 24 اردیبهشت برگزار شد.