افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 26 November , 2020
صنعت دارو
03 تیر 1397

ورود سازمان غذا و دارو به تامین داروهای خارجی بیماران خاص

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص، گفت: موضوع تامین داروی این بیماران در اولویت سازمان غذا و دارو قرار دارد.