افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 27 November , 2020
طرح ترافیک ، خبرنگاران ، شهرداری
09 خرداد 1397

حذف سهمیه طرح ترافیک تعدادی از خبرنگاران به‌دلیل مدارک جعلی

تعداد افرادی که در مرحله اول طرح ترافیک خبرنگاری به آنها تعلق گرفته شد و در بررسی‌های بعدی مشخص شد که مدارک آنها جعلی و ناقص بوده است.