افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
علی مطهری ، برجام ، مخالفان
20 خرداد 1397

مطهری: عده ای بجای سرزنش آمریکا دربرجام به دولت حمله می کنند

مشکل در برخی گروه های سیاسی و نهادهای جمهوری اسلامی است. این گروه ها از این فرصت ها برای انتقامجویی استفاده می کنند؛ اگر در داخل کشور اتحاد و همبستگی وجود داشته از خارج کاری نمی توانند انجام دهند.